Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

pspfdghost
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz, Szkoła żon
Reposted frompasazerka pasazerka viakurdebele kurdebele
pspfdghost
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viakurdebele kurdebele
pspfdghost
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakurdebele kurdebele
pspfdghost
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— kamyczka
Reposted frommysoul mysoul viasarkastyczna sarkastyczna
pspfdghost

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasarkastyczna sarkastyczna
pspfdghost

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viasarkastyczna sarkastyczna

February 18 2017

pspfdghost
4360 9636
Reposted fromNajada Najada viadzony dzony
pspfdghost
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viadzony dzony
pspfdghost
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viadzony dzony
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadzony dzony
5027 be60
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder viadzony dzony

February 17 2017

pspfdghost
7033 9dbf 500
Reposted fromorchis orchis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pspfdghost
5599 330e
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pspfdghost
8088 377a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pspfdghost
9232 e465
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 16 2017

pspfdghost
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę, Niego. Bo przecież całe życie na coś czekamy
— powrót zupy
pspfdghost
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viasarkastyczna sarkastyczna
pspfdghost
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viapl pl
pspfdghost
4920 8515 500
Warsaw ❤️
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapl pl
pspfdghost
4810 d924
Sprzedaję lizaki walentynkowe w galerii handlowej. Dorywcza fucha, praca lekka i zawsze trochę grosza wpadnie. Przedpołudniem przychodzi prawdziwy romantyk XXI wieku. W towarzystwie kolegi ogląda towar, po czym zwraca się do niego zadowolonym głosem - Kupię jej lizaka i wyjebane. Szczęściara - myślę sobie, ale nie komentuję. Za czynem poszły słowa, a serduszko z napisem "Kocham Cię" zostało zakupione. Wieczorem, przed powrotem do domu zahaczam o damską łazienkę. Siedząc w kabinie słyszę głośne pukanie do drzwi, ale nie swoich. Słyszę też męski głos - Proszę wychodzić! Nieśpiesznie wychodzę i widzę dwóch ochroniarzy, uśmiechniętych od ucha do ucha. Upewniam się, że nie pomyliłam łazienek i idę myć ręce, Po niespełna minucie z ostatniej kabiny wychodzi prawdziwy romantyk XXI wieku i wybranka jego serca. Na twarzach, w kolorze wspomnianych wcześniej lizaków mają zawstydzone miny. Sześć złotych nie poszło na marne. Gdy wychodzą w towarzystwie ochroniarzy chcę się jeszcze zapytać o przyczyny zaistniałej sytuacji. Czy to żarliwość uczuć nie pozwoliła im czekać ani sekundy dłużej, czy też biedni kochankowie nie mając się gdzie podziać zostali przyparci do muru. Jednak w przeciwieństwie do nich, zabrakło mi odwagi.
W świętego Walentego, dużo miłości!
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl